Liên hệ

Trường Mầm Non Bằng Thành

Địa chỉ: Thôn Bản Khúa – Xã Bằng Thành – Huyện Pác Nặm – Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng:

Điện thoại: 02813893731
Email: c0bangthanh.pgdpacnam@backan.edu.vn